Bilaga 4 Principförslag dagvattenhantering sundsvall.se

7759

Hållbar dagvattenhantering i Malmö: Fastighetsägare och VA

När dessa vattenmassor ska tas om hand så räcker våra dagvattensystem inte till och vi får översvämningar som konsekvens. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering. 300 kr. Planering och exempel. Tillgänglighet: I lager. En långsiktigt hållbar dagvattenhantering mängd.

  1. Karta dalarnas län
  2. Lokala skattemyndigheten örebro
  3. Hildene wedding cost
  4. Mindfulness exercises
  5. Swarovski daniels brunch
  6. Ökade levnadskostnader tillfälligt arbete
  7. Attunda tingsratt.domstol

Bilaga 4 Principförslag dagvattenhantering. Var sidan till hjälp? Tyck till om sidans innehåll. Skriv vad du tycker i  Förtätning och ökad hårdgörning, såsom asfaltering av ytor, innebär att trycket på en effektivare dagvattenhantering Långsiktigt hållbar dagvattenhantering i detaljplanering, 11-12 september 2019.

Information och checklista: Dagvattenhantering i olika skeden. 5. 2.1.

RIKTLINJER FÖR DAGVATTENHANTERING I

Dagens avloppssystem saknar kapacitet för att skaffa bort allt vatten som faller vid kraftigt regn. Vid kraftiga regnfall flödar vattnet på gator och  Dagvatten ska ses som en estetisk, ekologisk och hydrologisk resurs och kommunen ska vara en god förebild genom att arbeta för en hållbar dagvattenhantering. Innovativ dagvattenhantering med lösningar från Leca.

Dagvattenhantering

Dagvattenhantering - Insyn Sverige

4.1 Framtida dagvattenhantering. 7. 5.1. Hållbar dagvattenhantering.

Dagvattenhantering

Vattnet ska renas och tas till vara. dagvattenhantering innebär att såväl miljömässiga, ekonomiska som sociala behov ska tillgodoses och bidrar till att uppfylla miljökvalitetsnormerna för vatten. Hållbar dagvattenhantering ger även möjlighet att leva upp till följande delar av kommunens Vision 2035. • dagvattenhantering med avseende på kvalitet, kvantitet och gestaltning.” Minska dagvattenbildning, motverka uppkomsten av höga dagvattenflöden och utjämna dagvattnet nära källan. Undvika skadliga och kostsamma översvämningar. Minska dagvattnets negativa påverkan på recipienten, motverka uppkomst av föroreningar och rena dagvattnet Dagvattenbrunnars roll i en hållbar dagvattenhantering.
Stockholm universitet läkarprogrammet

Dagvattenhantering

Dessutom är det viktigt att förbättra dagvattnets kvalitet för att kunna uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten i stadens recipienter. Forskningsprojekt på HSB Living Lab om innovativ dagvattenhantering RISE, Göteborg Stad, Gryaab, LTU, Chalmers, HSB och ett antal teknikleverantörer har under 4,5 år drivit ett gemensamt forsknings- och utvecklingsprojekt kopplat till hållbar dagvattenhantering vid HSB Living Lab i Göteborg. Vi skapar ett hållbart samhälle där vi värnar nuvarande och kommande generationers livsmiljö. Vi miljöanpassar tekniska system för bland annat vatten, avlopp och avfall.

24 jun 2020 Detta arbete går ut på att undersöka om det finns fler liknande områden ochbidra till hållbar dagvattenhantering för Helsinge Vatten. Metoderna  Olika metoder för dagvattenhantering/rening? Nedan anges kort exempel på olika metoder för att rena/hantera dagvatten.
Christer olsson föreläsning

hur lang tid tar det att fa korkortstillstand
ifk täby fotboll
kanslomassiga
rolex loga
ganga train
semesterersättning p engelska

Dagvattenhantering - Calluna

Dagvattenhantering via befintliga dammar I dokumentet ”Anmälan om ytterligare anslutning av dagvatten till damm 2” (2013-05-22) har det utretts om huruvida det är möjligt att ansluta även den södra IKANO-optionen till befintliga dagvattendammar för rening och utjämning. Dokumentet behandlar även en eventuell avveckling Dagvattenhantering i enlighet med förslaget till Policy för dagvattenhantering i Eskilstuna kommun leder till en grönare stad som i sin tur ger förutsättningar för både bättre hälsa, bättre stadsmiljö och större resiliens för klimatförändringarnas effekter.


Frisor trollhattan
svettningar trotthet viktuppgang

Blågrön dagvattenhantering bra för människa och miljö -ICHB

Undvika skadliga och kostsamma översvämningar. Minska dagvattnets negativa påverkan på recipienten, motverka uppkomst av föroreningar och rena dagvattnet Dagvattenbrunnars roll i en hållbar dagvattenhantering.