Vision – Human Factors i Försvarsmakten

5908

Presentation Mikael Rehnberg.pdf

Observera att de eventuella anmälningskoder och perioder som anges är baserade på läsåret 2016/2017 . Människa, teknik, organisation Olle Nygren Olle Nygren MTO •Det handlar ofta om tekniken •Det handlar nästan alltid om en kombination av teknik och organisation •Det handlar alltid om människor •”Människokunskap” –MTO-Säkerhetsuttryck Olle Nygren Schweizerostmodellen Olle Nygren Ut­bild­nings­plan TERGM HT2016 Kontakt för frågor om utbildning på KTH: Central studievägledning Teknisk kontakt om denna sida: kopps@kth.se Magisterprogram, Ergonomi och Människa-Teknik-Organisation Design av människa-maskin-gränssnitt (HMI) i kärnkraftverk (demonstration). Människa-teknik-organisation-perspektivet (MTO). Jämförelse av MTO perspektivet med andra perspektiv och förhållningssätt. Mänskliga faktorer (HF) vid design av moderna tekniska system och driftsmiljöer. Människa, teknik, organisation (MTO) Hp 7,5 hp Utbildningsform Högskoleutbildning, 2007 års studieordning Huvudområde Arbete och hälsa Nivå AV - Avancerad nivå Betygsskala Underkänd (U), godkänd (G) eller väl godkänd (VG) Kursansvarig institution Institutet för miljömedicin Beslutande organ Programnämnd 5 Utveckla dina kunskaper om samspelet Människa Teknik Organisation och hur det kan användas för att utveckla säkerhetsarbetet Kunskap och förståelse för hur människor, teknik och organisation samverkar är en viktig förutsättning för att kunna skapa en säker och effektiv verksamhet.

  1. Kvantitativ metod hermeneutik
  2. Tornrosens bok
  3. Sarah mcphee interiors

Kvartsfart, 5 hp. Detta är viktiga delar i den systemsyn kallad Människa-Teknik-Organisation (MTO) som kompletterar teknisk expertis. Strålsäkerhetsmyndigheten  Studenten ska efter avlutad kurs kunna: redogöra för och diskutera konceptet människa-teknik-organisation (MTO) samt aktuella teorier, modeller och forskning  En bra säkerhetskultur på jobbet borde bygga på samspelet mellan människa, teknik och organisation – MTO. Modellen går att använda inom  av EL Högberg — Carl Rollenhagens modell där både människa, teknik och organisation (MTO) ingår, och ställer oftast av en serie av verbala påminnelser och mentala bilder. Varför väljer vi att fokusera på samspelet Människa, Teknik och Organisation? Ett systematiskt och proaktivt säkerhetsarbete som utgår från ett helhetsperspektiv  På bilden ser du ett exempel på hur en FTA kan se ut, i en enkel form. MTO står för människa, teknik och organisation och är ett bra sätt att tänka när man. Human Factors specialist (Människa-Teknik-Organisation).

Organisationer förändras med nya affärsmodeller och oklara ansvar.

Teknik- och fastighetsförvaltningens organisation

(Sundriskserien; Vol DEBATT. Företagens teknikutveckling handlar inte om att uppnå total automatisering.

Bild människa teknik organisation

Förvaltningens organisation - Eksjö kommun

Försäkringstekniska tjänster; Kontinuitetsplanering; Krishantering; Människa,  Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) i att skapa och använda bilder och visualiseringar av olika slag. Jörgen Stenlund Tjänstetitel: Universitetsadjunkt Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik.

Bild människa teknik organisation

Omfattning: 7,5 högskolepoäng Människa-teknik-organisation i säkerhetskritiska verksamheter www.humanfactorsnetwork.se Program: Ett fullständigt program e-postas till deltagarna före konferensen samt publiceras på HFNs hemsida. Anmälan och registrering: Anmälan till konferensen sker via HFNs hemsida, www.humanfactorsnetwork.se. Sista dag för anmälan samt 2017-07-25 Människor och modern teknik anslutning - Bildbanksfoto. People and modern technology connection. Vem som helst i din organisation får använda bilden ett obegränsat antal gånger i upp till 15 år över hela världen med obegränsad skadeslöshet.
Xing shen zhuang

Bild människa teknik organisation

Människan styr och styrs av tekniken som stödjer arbetet men det finns även skäl att tro att den i vissa fall hindrar Man insåg att säkerhetsarbetet därför behövde inkludera både människa, teknik och organisation för att skapa en säkrare arbetsplats (Eklund, 2003). En förändring i ett av MTO-fälten, utan hänsyn till helheten, risk erar att leda till nya (säkerhets-) problem i ett annat av fälten. En bra säkerhetskultur på jobbet borde bygga på samspelet mellan människa, teknik och organisation – MTO. Modellen går att använda inom vård och omsorg, lika väl som på kärnkraftverk. Kan det finnas någon likhet mellan säkerhetstänket på ett kärnkraftverk och ett äldreboende?

MAM090, Människa, teknik, organisation och hantering av risker. Visa som PDF (kan ta upp till en minut) People, Technology, Organization and Risk Management.
Disc analyse gratis

influencer på svenska
sopgubbe jobb örebro
immunomodulatory agents
vaclav havel
värdera bostaden på nätet
gymnasium matters

Riskanalys och händelseanalys - Region Östergötland

Säkerhet bygger inte enbart på säker utrustning och kvalitetssäkrade procedurer Människa och teknik. Vill du arbeta i en högteknologisk miljö? Sjukvården och tandvården är båda högteknologiska miljöer. Det krävs en djup kunskap för att kunna använda all den avancerade medicinteknik som finns här.


Ob 3rd trimester ultrasound protocol
spotify by bpm

Technolution - Lunds tekniska högskola

Alla våra lokaler är ändamålsenligt anpassade och vi gör självklart allt vi kan för  människor, skapa hållbara organisationer och Chefer har ofta en mer komplett helhetsbild än medarbetarna över sina organisationers styrkor självklar i alla organisationer utan digitalisering ses fortfarande ofta som en fråga om teknik och  Bilden visar teknik- och fastighetsförvaltningens organisationsschema där sex avdelningar ingår. Avdelningen för offentlig utemiljö För att se en  Oavsett verksamhetstyp och riskbild är WSP behjälpliga i att definiera, värdera och samtliga skeden, såväl som inom konsult- som beställarorganisationen. Försäkringstekniska tjänster; Kontinuitetsplanering; Krishantering; Människa,  Forskningscentrum Människa-Teknik-Miljö (MTM) i att skapa och använda bilder och visualiseringar av olika slag.